Daugiau pagalbos verslui: praplėstas verslų, galinčių gauti 95 proc. palūkanų kompensaciją, sąrašas

07/07/2021

Atnaujinus priemonės "Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams" sąlygas, nuo 2021 m. liepos pradžios atsirado galimybė gauti 95 proc. palūkanų kompensacijas ir įmonėms, kurių pagrindinė veikla buvo įtraukta į 2-ojo karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, ir kurios turi paskolas, paimtas 2015-2019 m. laikotarpiu. Nacionalinė plėtros įstaiga "Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA) palūkanas šioms įmonėms kompensuos iki 2021 m. lapkričio 30 d. Taip pat toliau tęsiamas palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams, pasirašiusiems paskolų sutartis nuo 2020 m. sausio 1 d.

"INVEGOS teikiama pagalba verslui, kuria ji gali sušvelninti viruso protrūkio ekonominius padarinius, nesibaigia. Praplėtus verslų, galinčių kreiptis dėl palūkanų kompensavimo sąrašą, INVEGOS palūkanų kompensacijomis galės pasinaudoti daugiau įmonių, - sako INVEGOS generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas. - Tad kviečiame verslą, kuris atitinka priemonei keliamus reikalavimus, suspėti pasinaudoti atsiradusia papildoma galimybe gauti palūkanų kompensaciją".

Ekonomikos ir inovacijų ministerijai atnaujinus palūkanų kompensacijų sąlygas, 95 proc. palūkanų kompensacija bus teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (SVV), kurie paraiškos vertinimo metu turės galiojančias paskolos sutartis. Siekiant padėti kuo platesniam ratui verslų, priemone galės pasinaudoti dvi pareiškėjų grupės.

Pirmai grupei priklausantys pareiškėjai, galintys gauti 95 proc. palūkanų kompensacijas - verslai, kurių pagrindinė veikla buvo įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, ir kurie turi galiojančias paskolas, paimtas ne anksčiau kaip 2015 m. sausio 1 dieną ir ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. Jiems INVEGA kompensuos palūkanas, patirtas ne ilgiau kaip iki 2021 m. lapkričio 30 d. ar paskolos sutartyje nurodyto paskolos gražinimo termino pabaigos. Paraiškas dėl kompensacijos sunkumų dėl pandemijos patyręs verslas INVEGAI jau gali teikti iki 2021 m. spalio 31 d.

Palūkanų kompensavimo priemonė skirta ne tik sunkumų dėl COVID-19 patiriantiems smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams. Todėl atnaujinus priemonės sąlygas numatyta, kad 95 proc. kompensacija galės būti išmokama ir visiems SVV, kurių paskolos bus paimtos nuo 2020 m. sausio 1 d. Šios grupės pareiškėjams palūkanos bus kompensuojamos ne ilgiau kaip 36 mėn. laikotarpiui nuo paraiškos pateikimo ar ne ilgiau nei paskolos sutartyje nurodyta paskolos grąžinimo termino pabaiga. Paraiškas šie verslai INVEGAI gali teikti iki 2022 m. spalio 31 d.

Kaip ir anksčiau, palūkanų kompensacija bus apskaičiuojama taikant iki 7 proc. maksimalių metinių palūkanų dydį ir galios tiek apskaičiuojant palūkanas už paskolas, suteiktas verslams, kurių veikla karantino metu veikla buvo ribojama, tiek kitiems SVV. Palūkanų kompensacijos bus teikiamos kaip valstybės de minimis pagalba. Paraiškas verslai INVEGAI jau gali teikti adresu https://paraiskos.invega.lt/#/plogin/login

Dėl priemonės "Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams" finansavimo nuo 2020 m. iki 2021 m. gegužės 31 d. pasirašytos sutartys už 36 mln. eurų. Ja jau pasinaudojo 2537 galutiniai naudos gavėjai. 


Šaltinis: invega.lt

google-site-verification=pCzfJMRJhHxsMGAQ7ZH-KndbW5WAkANeziOMgvyVVl0 google-site-verification=pCzfJMRJhHxsMGAQ7ZH-KndbW5WAkANeziOMgvyVVl0