INVEGA atnaujina paskolų teikimą turizmo ir viešojo maitinimo sektoriaus atstovams dar palankesnėmis sąlygomis

07/23/2021

Kelionių organizatoriai bei apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikėjai iki 2021 m. lapkričio 30 d. vėl gali kreiptis į nacionalinę plėtros įstaigą "Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA) dėl paskolų pagal finansinę priemonę "Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams". Siekdama sukurti dar patogesnes galimybes finansavimui gauti, INVEGA patikslino ir paskolų teikimo sąlygas: prailginti paskolų teikimo ir paskolos grąžinimo atidėjimo terminai, sudarytos geresnės galimybės pagelbėti 2019-2021 metais pradėjusioms veiklą įmonėms.

"Lengvatinį finansavimą, skirtą mažinti pandemijos pasekmes, su kuriomis susiduria turizmo ir viešojo maitinimo sektorius, INVEGA teikia nuo 2020 m. liepos mėn. Paskolos lėšos jau padėjo 38 viešojo maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjams. Jiems buvo suteikta paskolų už 14,7 mln. eurų. O 19 turizmo paslaugų teikėjų buvo suteikta paskolų už 4,5 mln. eurų, - sako INVEGOS generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas. - Vis dėlto, net ir pasibaigus karantinui, iššūkiai nesibaigia. Deja, skaičiuojama, kad tokių verslų, kaip, pavyzdžiui, į verslo keliones orientuoti viešbučiai, pajamos pasieks prieš kovidinį lygį dar ne greitai. Atsižvelgę į esamą situaciją, pratęsėme kvietimą ir atnaujinome sąlygas taip, kad sektoriaus verslai su finansavimu gautų visapusiškas lengvatas. Tikimės, kad tai padės įmonėms, kurios nuo pandemijos nukentėjo bene labiausiai, atlaikyti iššūkius ir tęsti veiklą".

Lengvatine paskola pagal priemonę ir toliau galės pasinaudoti kelionių organizatoriai, siekiantys atsiskaityti su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias organizuotas turistines keliones. Paskolos apgyvendinimo bei viešojo maitinimo įstaigoms skiriamos būtinosioms išlaidoms finansuoti.

Įsigaliojus naujoms sąlygoms, INVEGA su turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjais paskolų sutartis galės sudaryti iki 2021 m. gruodžio 31 d. net 6 metų terminui.

Apgyvendinimo paslaugų teikėjams ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams paskolos dydis bus apskaičiuojamas pagal jau patirtas nuo 2020 m. kovo 16 d. ir iki 2022 m. birželio 30 d. planuojamas patirti išlaidas darbuotojų darbo užmokesčiui, transporto ir kitų paslaugų pirkimui, nekilnojamojo turto nuomai, turto išlaikymo išlaidoms, kitų gautų paskolų įmokų mokėjimui, komunalinių paslaugų išlaidoms ir visoms kitoms būtinosioms administracinėms išlaidoms, kurios bus patirtos siekiant išlaikyti darbo vietas ir tęsti veiklą. Kelionių organizatoriams paskolos dydis bus apskaičiuojamas atsižvelgiant į turimą grąžinti turistams už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias keliones sumą.

Tiek verslo subjektai, pateikę paraišką paskolai gauti pagal atnaujintas priemonės sąlygas, tiek paskolų gavėjai, sudarę paskolų sutartis pagal anksčiau galiojusias sąlygas, galės didinti paskolos sumą iki 3 mln. eurų. Taip pat paskolų gavėjai galės pasirinkti paskolos grąžinimo atidėjimo terminą iki 24 mėnesių nuo paskolos sutarties sudarymo.

Priemonei "Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams" įgyvendinti Ekonomikos ir inovacijų ministerija skyrė 30 mln. eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Iš jų iki 8 mln. eurų skirta kelionių organizatoriams atsiskaityti su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias organizuotas turistines keliones ir iki 22 mln. eurų apgyvendinimo paslaugų teikėjų bei viešojo maitinimo paslaugas teikiančių verslo subjektų būtinosioms išlaidoms finansuoti.

Šaltinis: invega.lt

google-site-verification=pCzfJMRJhHxsMGAQ7ZH-KndbW5WAkANeziOMgvyVVl0 google-site-verification=pCzfJMRJhHxsMGAQ7ZH-KndbW5WAkANeziOMgvyVVl0