Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė

10/22/2020

Paraiškos priimamos nuo 2020-10-19 iki 2020-11-20.

Galimi pareiškėjai - ūkininkai ar mažos įmonės, užsiimančios žemės ūkio (maisto) produktų perdirbimu (išskyrus žuvininkystės produktus):

I. Ūkininkas, užsiimantis žemės ūkio perdirbimo veikla ir iki kovo 16 d.:1. Savo vardu įregistravęs valdą, kaip valdos valdytojas.2. Yra įtrauktas bent į vieną Valstybinės maisto veterinarijos sąrašą:

 • Maisto tvarkymo subjektų sąrašas (išskyrus veterinarinį patvirtinimą turinčius gyvūninio maisto tvarkymo subjektus).
 • Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registras.
 • Mažų gyvūninių maisto produktų kiekių gamintojų sąrašas.
 • Registruotų subjektų, užsiimančių daigų ir sėklų daiginimu sąrašas.

3. Deklaravęs žemės ūkio naudmenis ir kitus plotus.

II. Žemės ūkio subjektas juridinis asmuo, užsiimantis žemės ūkio perdirbimo veikla ir iki kovo 16 d.:1. Buveinės adresas įregistruotas kaimo vietovėje.2. Įregistravęs valdą, kaip valdos valdytojas.3. Yra įtrauktas bent į vieną Valstybinės maisto veterinarijos sąrašą:

 • Maisto tvarkymo subjektų sąrašas (išskyrus veterinarinį patvirtinimą turinčius gyvūninio maisto tvarkymo subjektus).
 • Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registras.
 • Mažų gyvūninių maisto produktų kiekių gamintojų sąrašas.
 • Registruotų subjektų, užsiimančių daigų ir sėklų daiginimu sąrašas.

III. Labai mažos ir mažos įmonės, užsiimančios žemės ūkio perdirbimo veikla ir iki kovo 16 d.:1. Buveinė registruota kaimo vietovėje.2. Yra įtrauktas bent į vieną Valstybinės maisto veterinarijos sąrašą:

 • Maisto tvarkymo subjektų sąrašas (išskyrus veterinarinį patvirtinimą turinčius gyvūninio maisto tvarkymo subjektus).
 • Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registras.
 • Mažų gyvūninių maisto produktų kiekių gamintojų sąrašas.
 • Registruotų subjektų, užsiimančių daigų ir sėklų daiginimu sąrašas.

IV. Fiziniai asmenys, vykdantys veiklą pagal veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravę individualią veiklą, užsiimantys žemės ūkio perdirbimo veikla ir iki kovo 16 d.:1. Įregistravęs individualią veiklą ar įgijęs verslo liudijimą ne trumpesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui ir vykdęs žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą kaimo vietovėje per vienerius metus iki paraiškos pateikimo.2. Yra įtrauktas bent į vieną Valstybinės maisto veterinarijos sąrašą:

 • Maisto tvarkymo subjektų sąrašas (išskyrus veterinarinį patvirtinimą turinčius gyvūninio maisto tvarkymo subjektus).
 • Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registras.
 • Mažų gyvūninių maisto produktų kiekių gamintojų sąrašas.
 • Registruotų subjektų, užsiimančių daigų ir sėklų daiginimu sąrašas

3. Paraiškos pateikimo metu turi turėti galiojančią individualios veiklos pažymą arba ne trumpiau kaip 3 mėn. laikotarpį po paraiškos pateikimo galiojantį verslo liudijimą žemės ūkio produktų perdirbimo veiklai vykdyti;

Paramos suma:

žemės ūkio veiklos subjektui, juridiniam asmeniui - 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam samdomam darbuotojui (vertinamas darbuotojų skaičius 2020 m. kovo 16 d.). Skiriama ne didesnė kaip 7 000 Eur išmoka vienam žemės ūkio veiklos subjektui, juridiniam asmeniui;

žemės ūkio veiklos subjektui, fiziniam asmeniui - 1 800 Eur dydžio išmoka. Jeigu valdoje ar ūkyje yra partnerių ir / ar samdomų darbuotojų, papildomai skiriama 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam partneriui ir / ar samdomam darbuotojui. Skiriama ne didesnė kaip 7 000 Eur išmoka vienam žemės ūkio veiklos subjektui, fiziniam asmeniui;

juridiniam asmeniui (neatsižvelgiant į teisinę formą; išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus), atitinkančiam labai mažos ir mažos įmonės statusą - 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam samdomam darbuotojui. Skiriama ne didesnė kaip 18 000 Eur išmoka vienam juridiniam asmeniui;

fiziniam asmeniui, savarankiškai vykdančiam veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravus individualią veiklą - 1 800 Eur dydžio išmoka.

Jeigu pareiškėjas karantino laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 birželio 17 d. yra gavęs subsidiją pagal Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 51 straipsnį, 52 straipsnį, 41 straipsnio 21 dalį, 41 straipsnio 24 dalį, anksčiau nurodyta išmokos suma mažinama gautos subsidijos suma.

Daugiau informacijos: https://www.nma.lt

google-site-verification=pCzfJMRJhHxsMGAQ7ZH-KndbW5WAkANeziOMgvyVVl0 google-site-verification=pCzfJMRJhHxsMGAQ7ZH-KndbW5WAkANeziOMgvyVVl0