Ketinančių plėsti verslą paraiškos – jau pirmumo eilėje

02/07/2020

2019 m. pabaigoje verslo atstovai Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) teikė paraiškas plėsti vykdomas bei kurti naujas jau vykdomo verslo veiklas. Informuojame, kad jau įvertinta šių paraiškų atitiktis atrankos kriterijams ir sudaryta prioritetinė eilė. 

Per dviejų mėnesių paraiškų teikimo laikotarpį (lapkričio 4 d. - gruodžio 31 d.) NMA buvo pateiktos 144 verslininkų, norinčių plėsti ekonominę veiklą, paraiškos, kuriose bendra prašoma paramos suma sudarė 22,5 mln. Eur. Kadangi šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta beveik 35,8 mln. Eur paramos lėšų, t. y. apie 13 mln. Eur daugiau, nei buvo paprašyta, paramos galės sulaukti visi reikiamą balų skaičių surinkę pareiškėjai bei atitiks tinkamumo kriterijus ir reikalavimus. 

NMA specialistams balais įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams paaiškėjo, jog privalomą 50 balų skaičių surinko 128 paraiškos, mažiau nei 50 balų surinko 16 paraiškų, kurios į paramą pretenduoti nebegali ir toliau nebus vertinamos. Su paraiškų prioritetine eile galite susipažinti čia. 

Sudarius paraiškų pirmumo eilę, bus vertinamas paraiškų tinkamumas gauti paramą, kai nustatoma, jog pareiškėjas atitiko įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, taip pat tai, ar pareiškėjas prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos suplanuotos išlaidos yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir ekonominei veiklai vykdyti, ar jos tiesiogiai susijusios su remiama ekonomine veikla. 

Primintina, jog dėl paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai" galėjo kreiptis privatūs juridiniai bei fiziniai asmenys, nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo atitinkantys labai mažos ir mažos įmonės statuso reikalavimus. Jų remiama veikla - ne žemės ūkio veikla arba veiklos, nurodytos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, plėtra, išskyrus veiklas, nurodytas priemonės įgyvendinimo taisyklėse.


Šaltinis www.nma.lt

google-site-verification=pCzfJMRJhHxsMGAQ7ZH-KndbW5WAkANeziOMgvyVVl0 google-site-verification=pCzfJMRJhHxsMGAQ7ZH-KndbW5WAkANeziOMgvyVVl0