Skolinimas verslui per alternatyvius finansuotojus – „Alternatyva“

06/28/2022

Paraiškas galima pildyti iki 2023-12-31

Nacionalinė plėtros įstaiga "Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA) pratęsė skolinimosi terminą per alternatyvius finansuotojus pagal priemonę "Alternatyva" iki 2023 m. gruodžio 31 d. Kaip ir anksčiau, smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) atstovai galės kreiptis į finansų tarpininkus dėl paskolos investicijoms ar apyvartinėms lėšoms finansuoti.

Priemonė "Alternatyva" yra viena iš populiariausių INVEGOS priemonių. Iš viso nuo priemonės įgyvendinimo pradžios finansų tarpininkai suteikė beveik 2,7 tūkst. paskolų už daugiau kaip 140 mln. Eur. Toks susidomėjimas alternatyviais finansuotojais atsirado ne be priežasties, o priemonės "Alternatyva" aktualumą patvirtina ir paskolas išduodantys finansų tarpininkai.

Didžiausia paskolos dalis, 100 proc. finansuojama iš priemonės "Alternatyva" lėšų, - iki 500 000 Eur. Maksimali paskolos suma priklauso nuo konkrečios paskolas teikiančios finansų įstaigos.

Tinkamas paskolos gavėjas - SVV subjektas, veikiantis Lietuvos Respublikoje, kurio veikla, finansų tarpininko vertinimu, yra tvari, planuojami piniginiai srautai įsipareigojimams vykdyti yra pakankami.

Dėl paskolų reikia kreiptis į finansų įstaigą, pasirašiusią bendradarbiavimo sutartį su INVEGA.

Paskola SVV subjektui gali būti teikiama ne ilgesniam kaip 60 mėnesių laikotarpiui.


Šaltinis: invega.lt

google-site-verification=pCzfJMRJhHxsMGAQ7ZH-KndbW5WAkANeziOMgvyVVl0 google-site-verification=pCzfJMRJhHxsMGAQ7ZH-KndbW5WAkANeziOMgvyVVl0