Naujienos

Žemės ūkio ministerija informuoja, kad pratęstas antrojo paraiškų surinkimo etapo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonės "Investicijos į materialųjį turtą" veiklos sritį "Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą ir (ar) pridėtinės vertės didinimą" terminas.

Žemės ūkio ministerija, siekdama, kad gyventi kaimiškosiose vietovėse būtų patogiau ir patraukliau, parengė ir patvirtino Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gaires. Parama šiems projektams bus teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės "LEADER programa" veiklos sritį "Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS" .

Nacionalinė plėtros įstaiga "Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA) didina smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV) teikiamų garantijų už paskolas maksimalią sumą iki 5 mln. eurų, verslui palankesnė tampa ir valstybės pagalbos de minimis skaičiavimo tvarka. Tikimasi, kad pakeitimai suteiks verslui dar daugiau galimybių skolintis verslo palaikymui...

google-site-verification=pCzfJMRJhHxsMGAQ7ZH-KndbW5WAkANeziOMgvyVVl0 google-site-verification=pCzfJMRJhHxsMGAQ7ZH-KndbW5WAkANeziOMgvyVVl0